بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

آمار بازدیدکنندگان

1
318
345564

ورود

دسته بندیهای پیوندها

مجتمع آموزي جهاد كشاورزي (آموزش)

 fa en

نيروي انساني يكي از عناصر كليدي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هر كشور و همچنين يكي از عوامل اساسي توليد مي باشد. در كشور ما يكي از مسائل مهمي كه بخش كشاورزي و منابع طبيعي با آن مواجه است تأثير و ضرورت نقش فعال سرمايه انساني به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد در اين بخش مي باشد .
قلب كليه بخش هاي اقتصادي هر كشوري از جمله بخش كشاورزي با فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مي تپد كه با پيشرفت علم و فن آوري مي توان از علوم و ايده هاي نوين و جديد در آموزشهاي علمي كاربردي بهره برداري برد. يكي از اهداف آموزش در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تربيت نيروي انساني خلاق، ماهر، مبتكر و نوآور است كه بتواند در شرايط متغير و گوناگون كشاورزي و منابع طبيعي و با توجه به ماهيت پيچيده و متنوع آن، به خوبي از عهده حل و فصل مشكلات متعدد روز افزون اين بخش برآيد. عالي ترين هدف آموزش در تمامي سطوح ايجاد توانايي حل مسئله خلاقيت و تفكر پويا در فراگيران مي باشد.
وظيفه اصلي آموزش در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، انتقال دانش نظري و عملي از طريق انتقال اطلاعات و تجارب نوين است كه موجب ارتقاء بينش و افزايش مهارت در افراد مي شود.
فراهم سازي زمينه هاي بهينه سازي در بخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و با توجه به ساخت جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي، توجه به نقش اين بخش ها در تجهيز و تحرك ساير بخش هاي اقتصادي از جمله صنعت توانمند سازي نيروي انساني و آموزش ديده، متخصص و كارآمد بوده كه راهبرد اصلي بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد.
بررسي برخي اقدامات انجام شده بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه حكايت از ضعف و عدم اجراي برنامه هاي آموزشي شاغلين دارد. عمومي ترين و خصوصي ترين بخش اقتصادي و مؤثر در توسعه اقتصادي كشور بخش كشاورزي است . از طرفي اين بخش از نظر تعداد شاغلين تحصيل كرده وضعيت مناسبي ندارد و سطح بهره وري فعاليت هاي توليدي به جز در تعداد اندكي از واحدهاي توليدي پايين است.
با عنايت به اين ويژگيها بازسازي و توجه خاص به منابع انساني اين بخش امري ضروري و اجتناب ناپذير است كه پيش نياز اين حركت هدفمندي و فعال نمودن برنامه هاي آموزشي و تدوين فرآيند آموزش به منظور توسعه بخش كشاورزي كشور مي باشد.
توسعه آموزش هاي علمي كاربردي، كار و دانش ، فني و حرفه اي، براي شاغلين و بهره برداران باعث بالا بردن بهره وري توليدات محصولات كشاورزي، اصلاح نژاد گياهي و دامي و مكانيزه كردن فعاليت هاي كشاورزي و بكارگيري نيروي انساني متخصص و آموزش ديده از جمله تحولات و اقدامات ضروري در بخش كشاورزي است.

مجتمع آموزشي جهاد كشاوري استان مركزي

فعاليت هاي آموزشي در مركز آموزش شهيد بابائي و مركز آموزش كشاورزي ساوه تحت عنوان مجتمع آموزشي از آذر 1382 به شكل جديد پيگيري و اقدام مي شود .

كتابخانه مركز آموزش عالي شهيد بابايي

معرفي مراكز آموزشي تحت پوشش مجتمع

مركز آموزش عالي شهيد بابائي

اين مركز، فعاليت خود را از سال 1360 زير نظر سازمان جهاد سازندگي استان و معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي با هدف آموزش پرسنل سازمان و نيز آموزش داوطلبين شركت در جبهه هاي جنگ تحميلي، زمينه هاي تخصصي ، فني و مهندسي جنگ به عهده داشت و در سال 1376 با مجوز از مراجع مربوطه علاوه بر آموزشهاي كوتاه مدت، اقدام به برگزاري و پذيرش دوره هاي كارداني به كارشناسي به منظور ارتقاء سطح تحصيلي پرسنل جهاد نمود و از سال 1375 با مجوز وزارت علوم و تحقيقات در كنار آموزش پرسنل سازمان، جهت آموزش بهره برداران و شاغلين بخش هاي مربوطه، اين مركز تحت پوشش دانشگاه جامع علمي كاربردي و مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت متبوع، اجراي دوره هاي كارداني علمي كاربردي را در رشته هاي مورد نياز و مرتبط با وظايف سازماني از جمله رشته هاي كارداني تكنولوژي فرش دستباف و كارداني پرورش طيور آغاز نمود.
اين مركز داراي بخش هاي مختلف ستادي، آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان، آموزش هاي علمي كاربردي، امور دانشجويي و فرهنگي، گروه هاي تكنولوژي فرش دستباف و دامپروري، اطلاع رساني و كتابخانه مي باشد .

امكانات و فضا:

اين مركز داراي شش كلاس درس، آزمايشگاهاي فيزيك نور، شيمي و رنگرزي، الياف شناسي به مساحت 112 متر مربع، كارگاه هاي بافت، مرمت، طراحي، پايلوت رنگرزي به مساحت 400 متر مربع، سالن هاي پرورش جوجه گوشتي، پرورش مرغ تخمگذار به مساحت 2000 متر مربع، امكانات رفاهي شامل خوابگاه خواهران به مساحت 500 متر مربع، سالن غذا خوري، نمازخانه، مركز سمعي و بصري، مركز كامپيوتر و كتابخانه مي باشد.

اقدامات و فعاليت هاي انجام شده و در حال انجام توسط اين مركز:

- اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان جهاد از سال 1379 تا 1383 به ميزان 182807 نفر ساعت.
- اجراي 5 دوره آموزش هاي مقطع دار پرسنل، جهاد در مقطع كارداني به كارشناسي تحت عنوان كشاورزي، حسابداري امور اداري، ترويج و توسعه روستايي دامپروري.
- اجراي 6 دوره آموزش هاي علمي كاربردي و كارداني تكنولوژي فرش دستباف و 3 دوره تكنولوژي پرورش طيور مجري 5 طرح آزمون غير حضوري.
- تشكيل مداوم شوراي آموزشي.
- تجهيز كتابخانه مركز: در حال حاضر اين كتابخانه 5000 جلد كتاب فارسي و لاتين در موضوعات تخصصي فرش دستباف، دامپروري، صنايع غذايي كشاورزي و كامپيوتر و حدود 165 مجله و روزنامه و حاوي نوارهاي ويدئوئي مي باشد.
- تجهيز مركز كامپيوتر شامل 14 دستگاه كامپيوتر تحت شبكه، سايت اينترنت و نرم افزارهاي كاربردي و... .
- تجهيز واحد مواد شنيداري و ديداري شامل تلويزيون، ويدئو، اسلايد، ويدئو پرو ژكشن، دوربين فيلمبرداري و ... .
- راه اندازي وب سايت مركز آموزش به صورت offline و پيگيري راه اندازي وب سايت مجتمع.
- مجري دوره كار و دانش بهداشت دام و طيور و دوره بافت فرش.
- پيگيري در جهت تشكيل و تجهيز مجتمع فدك با زير بناي 3000 متر مربع فضاي اداري و آموزشي آزمايشگاهي.

مركز آموزش كشاورزي ساوه

اين مركز فعاليت خود را از سال 1370 زير نظر معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و سازمان كشاورزي استان مركزي از محل اعتبارات عمراني ملي طرح تجهيز و تكميل مراكز آموزش كشاورزي كشور شروع كرد و فعاليت هاي آموزشي مربوطه را از سال 1378 آغاز كرد و در حال حاضر سال (83)،  89 نفر دانش آموز كار و دانش به صورت شبانه روزي در آن مشغول به تحصيل مي باشند.

آموزش كاربران ويژه زنان روستائي - مركز آموزش ساوه

دوره آموزش ويژه كاربران مركز آموزش ساوه

فعايت هاي آموزشي و توليدي مركز

در راستاي اهداف آموزشي و بر اساس برنامه ريزي هاي معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات و آموزش و سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي به منظور بر آورده كردن نيروهاي آموزشي منطقه با بهره گيري از امكانات آموزشي و كارشناسان فني شاغل از سال 1378 فعاليت هاي آموزشي به شرح زير صورت گرفته است:
1- اجراي دوره كار و دانش با همكاري سازمان آموزش و پرورش استان كه نسبت به پذيرش دانش آموز در رشته باغباني عمومي گرايش گياهان آپارتماني و نيز رشته باغباني عمومي گرايش ميوه هاي خشك دانش آموز جذب نموده است كه هم اكنون در حال تحصيل مي باشند.
2- در اجراي دوره كارداني نا پيوسته علمي كاربردي رشته حسابداري.
3- آموزش كاربران كشاورزي ( روستائيان): اين نوع آموزش ها به منظور ارتقاء سطح آگاهي هاي فني و مهارت هاي علمي زارعين به منظور بهره برداري از تكنولوژي جديد براي استفاده از منابع و امكانات توليد مي باشد. دوره هاي آموزشي فوق  3 تا 5 روز بوده كه با همكاري مديريت ترويج و مشاركت مردمي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي در روستاها، مراكز خدمات كشاورزي و مركز آموزش ساوه برگزار مي شود .
4- انجام آموزش هاي ضمن خدمت ويژه كاركنان وزارت جهاد كشاورزي كه به منظور ارتقاي سطح دانش و توانايي هاي علمي و فني آنها از سال 1379 تا كنون (سال 83)، 3979 نفر روز آموزش انجام شده است.
5- تجهيز كتابخانه مركز با 1321 جلد كتاب در موضوعات كشاورزي و ... .

فعاليت هاي توليدي

اراضي مركز 96 هكتار مي باشد. هر ساله حدود 20 هكتار از اراضي، زير كشت محصولات پائيزه (جو) و بهاره و احداث باغ مي رود، اين مركز همچنين اقدام به احداث باغ انار و كلكسيون ارقام زيتون در سطح 5 هكتار نموده است.

آموزش عملي هرس، ويژه كاركنان (كارشناسان) مركز آموزش ساوه - هرس درختان زيتون

آموزش عملي دانش آموزان مركز آموزش ساوه - هرس درختان سياه ريشه

 

امكانات و تجهيزات

مركز آموزش ساوه داراي 7 كلاس آموزشي به مساحت 420 متر مربع، 4 آزمايشگاه به مساحت 192 متر مربع، سالن اجتماعات به مساحت 360 متر مربع، سالن غذا خوري به مساحت 1350 متر مربع، كتابخانه به مساحت 260 متر مربع، تعداد 2 واحد خوابگاه به مساحت 2400 متر مربع مي باشد.

توانايي هاي بالقوه و بالفعل مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي

با توجه به پتانسيل ها و استعدادهاي مهم در زمينه كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري در استان مركزي و حضور نيروهاي با تجربه و كارشناس و متخصص در استان نياز به اجراي دوره هاي كارداني و كارشناسي و متخصص در استان، نياز به اجراي دوره هاي كارداني و كارشناسي جهت رفع نيازهاي آموزشي نيروهاي ماهر و با تجربه بومي و غير بومي امري ضروري به نظر مي رسد و لذا اين مجتمع توانايي برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و متنوع را براي دست اندر كاران بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و به ويژه در گرايش هاي علمي كاربردي و دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در بخش هاي دام و طيور و شيلات، پرورش طيور، گاو و گاوميش، دامداري در مرتع، فرآوري خوراك دام، منابع طبيعي، زراعت و باغباني ( گياهان داروئي و معطر، گل و گياهان زينتي، مرتع، توليدات باغي، توليد و پرورش سبزي و صيفي) بهداشتيار دامپزشكي و … دارد.

كارگاه بافت مركز آموزش عالي شهيد بابايي

مرغداري فدك، دانشجويان كارورز كارداني رشته پرورش طيور

 

آلبوم‌ها

تصاوير سايت

16 مهر 1389
148 تصویر در آلبوم
تصاوير سايت

تصاویر تصادفی

23 خرداد 1388
12 تصویر در آلبوم
تصاویر تصادفی

آب و هوا

 
جمعه
خرداد
1395
7
 

نشان‌ها

پشتیبان‌هاRSS2
پشتیبان‌هاAtom